Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Komunikat Dyrektora z dnia 17.10.2020r.

Zarządzenie Nr 8/2020
Dyrektora Głównego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale z dnia 17 października 2020r.
 
w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb hybrydowy w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym
Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale
ze względu na sytuację epidemiologiczną
 
Dyrektor szkoły na podstawie
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1604),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
6. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
7. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1września 2020 r.
oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku, zarządza co następuje:
§ 1
1. W okresie od dnia 19.10.2020 r. do odwołania w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale .wprowadza się hybrydowy tryb nauczania, zgodnie z opracowanym harmonogramem.
2. Dyrektor szkoły ustala że od dnia 19.10 do 23.10.2020 r. uczniowie NLO SMS PZPS w Spale będą brali udział w zajęciach według planu lekcji w trybie hybrydowym według ustalonego harmonogramu:
a) klasa maturalna 3 G – poniedziałek, wtorek , czwartek i piątek stacjonarnie, natomiast w środa zdalnie
b) klasa 2 G – poniedziałek i wtorek zdalnie , natomiast środa ,czwartek i piątek stacjonarnie;
c) klasa 2 SP – poniedziałek i wtorek zdalnie , natomiast środa ,czwartek i piątek stacjonarnie;
d) klasa 1 SP – poniedziałek, wtorek i piątek stacjonarnie, natomiast w środa i czwartek zdalnie .
2. Zamiana klas realizujących tryb stacjonarny i zdalny w kolejnych tygodniach nauki będzie następowała zgodnie z opracowanym przez dyrektora szkoły, rotacyjnym harmonogramem.
3. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki .
4. Zajęcia lekcyjnie w trybie stacjonarnym i zdalnym trwają po 45 minut, z tym, że w trybie zdalnym 30 minut trwa lekcja, natomiast pozostałe 15 minut nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów.
5. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest e-dziennik Vulcan i kontakt telefoniczny.
6. Odnotowywanie frekwencji uczniów w dzienniku lekcyjnym i elektronicznym odbywa się na podstawie ich obecności na zajęciach zdalnych i stacjonarnych.
7. W nauczaniu hybrydowym wszystkie formy pisemne odbywają się w trybie stacjonarnym.
8. Szkoła w celu wsparcia ucznia w zdalnym nauczaniu umożliwi korzystanie ze sprzętu informatycznego znajdującego się w pracowni E.
9. Zajęcia sportowe będą się odbywały bez zmian, zgodnie z dotychczasowym planem.
10. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole i obowiązuje, aż do odwołania.
§ 2
1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły.
3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego.
§ 3
1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.
§ 4
1. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie hybrydowego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.
2. Powrót do stacjonarnego trybu nauki lub przejście na nauczanie zdalne całej szkoły nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Spała 17.06.2020r. 
 
Jacek Matyszewski
Dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale