Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji

Kalendarzyk 2023 dla kandydatów do NLO SMS PZPS w Spale

 

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2023/2024:

od 24 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. do godz.15.00

(do pobrania na stronie szkoły - www.smsspala.pl)  

 

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej MTSF:

Podczas konsultacji (po RTNO) w Spale

 28 maja - 1 czerwca 2023 r. siatkówka halowa 

11 - 15 czerwca 2023 r. siatkówka plażowa

 

Ogłoszenie po konsultacji przez Dyrektora Głównego Szkoły i Trenera Głównego Szkoły listy osób rekomendowanych do przyjęcia w poczet uczniów NLO SMS PZPS

w Spale:

 1 czerwca 2023 r.  -  siatkówka halowa 

15 czerwca 2023 r.  -  siatkówka plażowa 

 

Postępowanie uzupełniające:

konsultacja grupowa dla osób spoza kadr RTNO od 2 czerwca do 3 czerwca 2023r.

 

 3. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie OKE  o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

od 6 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00

 

 4. Informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

14 lipca 2023 r. do godz. 12:00

 

 5. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty, a także innych zaświadczeń (o ile nie zostały złożone we wcześniejszym etapie rekrutacji):

od 14 lipca 2023 r. do 20 lipca 2023 r. do godz. 12:00

 6. Informacja o kandydatach przyjętych i kandydatów nieprzyjętychdoNLO SMS PZPS w Spale:

lista ostateczna - 21 lipca 2023 r. do godz. 12:00.

 7. Informacja o kandydatach przyjętych w postępowaniu uzupełniającym do NLO SMS PZPS w Spale:

               lista ostateczna - 11 sierpnia 2023 r. do godz. 14:00.