NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCˇCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIˇZKU PIŁKI SIATKOWEJ W SPALE

Dyrekcja:

Dyrektor NLO SMS PZPS-LEON BARTMAN

Zastępca Dyrektora ds. Edukacji NLO SMS PZPS
-ANDRZEJ ŁYSOŃ 

Asystent dyrektora
-ANNA HERTEL 

Kadra trenerska:

Jacek Nawrocki-trener siatkówki
Maciej Zendeł-trener siatkówki
Sebastian Pawlik-trener siatkówki
Jakub Łamajkowski-fizjoterapeuta - trener odnowy biologicznej
Tomasz Morga-statystyk, trener siatkówki
Michał Adamczeski-trener przygotowania siłowego 
Andrzej Olczyk-lekarz ortopeda 

Aktualna kadra nauczycielska:

 • mgr Maria Banaszkiewicz - Język polski - kl. II; Komunikacja językowa - kl II.
 • mgr Monika Socha - Język polski - kl. III; komunikacja językowa - kl.II: wos - kl. I.
 • wychowawstwo - kl. I.
 • mgr Karolina Ziętara - Język polski - kl. III.
 • mgr Monika Kozar - Język angielski - kl. I.
 • mgr Dominik Waścikowski - Język angielski - kl. II.
 • mgr Paulina Binkiewicz (Gruszka) - Język angielski - kl. I.
 • mgr Izabela Golińska - matematyka - kl. III; wychowawstwo - kl. III.
 • mgr Monika Morga - Język włoski - kl. I, II i III; Edukacja dla bezpieczeństwa - kl. I.
 • mgr Joanna Kobyłecka - Biologia - kl. I i III.
 • mgr Aleksandra Łysoń - Historia kl. I; Historia i Społeczeństwo kl. II i III.
 • mgr Sławomir Szymański - geografia - kl. I; podstawy przedsiębiorczości - klI
 • mgr Krzysztof Wieczorek - Geografia - kl. II i III.
 • mgr Andrzej Łysoń - informatyka - kl. I.
 • mgr Agata Tkaczyk - Matematyka - kl. I i II; wychowawstwo - kl. II.
 • mgr Justyna Rytych - Chemia kl. I; Fizyka - kl. I.
 • mgr Agnieszka Polus - Religia - kl. I, II i III.
 • mgr Jacek Nawrocki - Wychowanie fizyczne kl. III.
 • mgr Maciej Zendeł - Wychowanie fizyczne kl. II.
 • mgr  Sebastian Pawlik - Wychowanie fizyczne kl. I.
 • mgr Agnieszka Pietruszczak - Psycholog szkolny.

Wychowawcy internatu:
 • Ewa Czajka
 • Jacek Nawrocki
 • Maciej Zendeł
 • Sebastian Pawlik
 • Tomasz Morga
 • Monika SochaTrenerzy i nauczyciele wf pracuj±cy w SMS Spała
Lp Imię i nazwisko  Funkcja Zatrudnienie
od do
 1 Jan Ryś  trener piłki siatkowej
 01.09.1999 31.08.2000
2 Edward Sroka  trener piłki siatkowej 01.09.1999 31.08.2001
3Sirgiej Wiekluk trener odnowy biologicznej 01.09.1999 31.08.2000
 4Wojciech Kasza trener piłki siatkowej 01.09.199931.08.2001
 5Grzegorz Ryś trener piłki siatkowej 01.09.199931.08.2002
01.09.2008 31.10.2010 
6Wiktor Broński trener akrobatyki01.09.199931.08.2012
 7 Roman Rodakowski trener karate 01.09.200130.06.2002
 8Ryszard Garnys  trener piłki siatkowej 01.09.200131.08.2003
 9Marek Grabolus trener LA01.09.2002 30.06.2004
10Leszek Milewski trener piłki siatkowej 01.09.2003 31.08.2005 
11Dariusz Daszkiewicztrener piłki siatkowej 01.09.200331.08.2007
12 Zdzisław Gogol  trener piłki siatkowej 01.09.2004 30.05.2008
13 Karol Janaszewski trener piłki siatkowej 01.09.2004 31.08.2009
 14 Maciej Zendeł  trener piłki siatkowej 01.09.2004nadal
 15Marcin Sobolewski nauczyciel WF 01.09.2006 30.06.2009
 16Sebastian Pawlik  trener piłki siatkowej 01.04.2009 nadal
 17Tomasz Wasilkowski trener piłki siatkowej 01.09.2008 31.03.2009
 18 Łukasz Hertel fizjoterapeuta - trener odnowy biologicznej 01.09.2009nadal
 19Andrzej Krowiak trener piłki siatkowej 01.09.2009 31.08.2011
 20Wiesław Czaja trener piłki siatkowej 01.03.2012 31.08.2013
 21 Bartłomiej Kruszewski  trener przygotowania fizycznego 29.03.2012 nadal
 22 Paweł Adamus masażysta 18.10.2012 31.12.2012
 23Tomasz Morga
 instruktor piłki siatkowej - statystyk 01.09.2012 nadal
 24 Jacek Nawrocki  trener piłki siatkowej 01.08.2013nadal

   
Nauczyciele i wychowawcy internatu pracuj±cy w SMS Spała
Lp Imię i nazwisko Nauczany przedmiot Zatrudnienie
od do
 1


Marek Hertel
dyrektor szkoły 01.09.1999 30.09.2011
2 Tadeusz Zapart informatyka 01.09.1999  nadal
kierownik internatu  01.09.2008  30.06.2011
dyrektor szkoły  01.09.2011  31.08.2012
z-ca dyrektora szkoły  01.09.2012  nadal
3Teresa Zapartfizyka 01.09.1999 30.06.2004
 01.09.2005 30.06.2011
 4Jolanta Ambrozik biologia 01.09.1999 30.06.2008 
 5Maria Banaszkiewicz j.polski 01.09.1999 nadal
 6 Janina Glinka matematyka 01.09.1999 30.06.2008
 7  Iwona Kamińska  muzyka 01.09.1999 30.06.2000
 wiedza o kulturze 01.09.2004 30.07.2007
 8 Józefa Kotewicz j. rosyjski, wiedza o kulturze 01.09.1999 30.06.2006
 9 ks. Dariusz Łosiak religia 01.09.1999 30.06.2012
 10 Wojciech Małagocki historia, wos 01.09.1999 30.06.2011
11 Mirosława Marcinkowska j. polski 01.09.1999 30.06.2006 
12 Ewa Męcina geografia 01.09.1999 30.06.2006
13 Małgorzata Padar  j. polski  01.09.1999 30.06.2001
 01.09.2002 30.06.2006
14 Anna Spryszyńskaj. angielski 01.09.1999 30.06.2006
 15 Janusz Szpakowski po 01.09.1999 30.06.2002
 01.09.2005 30.06.2006
 16 Jacek Szymański j. angielski 01.09.1999 30.06.2008
 17 Bożena Zielonka chemia, fizyka 01.09.1999 30.06.2000
 01.09.2004 30.06.2008
 18 Krystyna Krawczyk chemia, po 01.09.2000 30.06.2004
 19  Aneta Kotewicz-Bilman  muzyka  01.09.2000 30.06.2001
 01.09.2002 30.06.2003
 20 Ewelina Mielowska j. niemiecki 01.09.2000 30.06.2001
 21 Beata WoĽniak j. niemiecki 01.09.2001 30.06.2002
 22  Ewa Czajka  j. niemiecki, wychowawstwo w internacie 01.09.2002 30.06.2006
 01.09.2007 nadal
 23  Marta Szymańska  j. angielski, wiedza o kulturze  01.09.2003 30.06.2004
 01.09.2006 30.06.2008
 24 Beata GoĽdzik po 01.09.2006 30.06.2011
 25  Elżbieta Miksa-Wojtalczyk  podstawy przedsiębiorczości  01.09.2006 31.12.2010
 01.09.2012 nadal
 26 Dominik Waścikowski j. angielski 01.09.2006 nadal
 27 Krzysztof Wieczorek geografia 01.09.2006 nadal
 28 Monika Socha j. polski, wychowawstwo w internacie 01.09.2006 nadal
 29 Alicja Łaska j. niemiecki 01.01.2007 30.06.2007
 30 Dariusz Szymański wiedza o kulturze, wos, historia 01.09.2008nadal
 31  Monika Kozar  j. angielski  01.09.2008 31.01.2003
 01.09.2013 nadal
 32 Marek Ziółkowski matematyka 01.09.2008 30.06.2013
 33 Anna Pawłowska biologia 01.09.2008 30.06.2012
 34 Justyna Rytych chemia, fizyka 01.09.2008 nadal
 35 Aleksandra Zakrzewska j. niemiecki 01.09.2009 30.06.2010
 36 Ewa Pietruszczak wychowawstwo w internacie 01.09.2009 31.01.2013
 37 Agnieszka Gawenda wychowawstwo w internacie 01.09.2008 30.06.2011
 38 Sławomir Szymański podstawy przedsiębiorczości  01.10.2010 30.06.2011
 39 Magdalena Gajewska matematyka 01.09.2011 nadal
 40 Paulina Gruszka j. angielski, j. niemiecki 01.09.2011 nadal
 41 Tadeusz Marczerwski informatyka 01.09.2011 30.06.2012
 42 Aleksandra Łysoń historia, wos, wychowawstwo w internacie 01.09.2011 nadal
 43 Dorota Chruścielewska-Chojnacka po, podstawy przedsiębiorczości  01.09.2011 30.06.2012
 44 Monika Wuls j. polski 01.09.2012 30.06.2013
 45 Joanna Kobyłecka biologia 01.09.2012 nadal
 46 Monika Morga j. włoski, po 01.09.2012 nadal
 47 Agnieszka Polus religia 01.09.2012 nadal
 48 Andrzej Łysoń matematyka 01.09.2013 nadal
 49 Angelika Nowak j. angielski 01.09.2012 nadal
     
Powrót do strony wyjściowej   POWRÓT   Powrót góra
  ® SMS SPAŁA 2006