SKRÓCONA POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Co to jest RODO?

RODO to rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

 

Co daje mi ta regulacja?

RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi i wiedzę o tym, co się
z nimi dzieje.

 

Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

 

Czy ja mam jakieś nowe obowiązki?

W związku z wejściem RODO w życie, nic nie musisz robić. To my dostosowujemy się do nowych przepisów.

 

RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. W Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale, doceniamy to, że europejski ustawodawca zdecydował się wydać RODO. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią dla wszystkich jest to, że dane przetwarzane są w sposób jeszcze bardziej transparentny.  Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe.

 

 

Dzięki RODO możesz:

 

wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co
z nimi  robimy

poprawić swoje dane – gdybyś znalazł błędy

zostać zapomnianym

 

 

 

 

 

 

Stosując RODO nasza Szkoła:

 

Przetwarza dane zawsze zgodnie z prawem
i w konkretnym celu

Chroni Twoje dane, zapewniamy ich poufność

Dba, by Twoje dane były aktualne, rzetelne, prawdziwe

Przetwarza nie więcej danych niż jest to koniecznie potrzebne

 

 

 

Jakie dane przetwarzamy?

  1. Dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji pracowniczej,

  2. Dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji uczniów, rodziców lub ich opiekunów.

 

 

Kiedy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

  1. Gdy wyraziłeś na to zgodę,
  2. Gdy wykonujemy umowę,
  3. Gdy mamy ku temu podstawę prawną
  4. Gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes.

 

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych ?

 

  1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot opiekuńczo - wychowawczy,
  2. Przetwarzamy dane celem ustalenia tożsamości Twojej i Twojego dziecka , celem opieki wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznej, zdrowotnej, marketingu bezpośredniego oraz przedstawienia oferty usług własnych administratora.

 

Komu przekazywane są dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe przekazywane są tylko:

- instytucjom upoważnionym

- firmą współpracującym, z którymi posiadamy podpisane stosowne umowy i gdy to jest   niezbędne

Twoje dane osobowe nie są sprzedawane. / RODO w art28 ust.3/

 

Za zgodne z prawem należy uznać przekazanie danych osobowych , gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby której te dane dotyczą .

 

 

Czy podanie  danych jest obowiązkiem?

 

Jako podmiot  opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej w sposób określony przepisami prawa , potrzebne są zatem dane osobowe pracowników, uczniów i ich opiekunów prawnych.

W przypadku niepodania danych będzie skutkować to brakiem możliwości współpracy.

 

 

Jakie mam prawa?

 

Jako administrator Twoich danych zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych.

Możesz je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania .

Możesz wycofać w dowolnym momencie udzielenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakiego dotyczyła z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.