Dyrekcja:

Dyrektor NLO SMS PZPS Leon Bartman
Zastępca Dyrektora ds. Edukacji NLO SMS PZPS Andrzej Łysoń
Zastępca Dyrektora ds. siatkówki plażowej Sławomir Robert
Asystent dyrektora Anna Hertel

 


 

Kadra trenerska:

 

Maciej Zendeł trener siatkówki - halowej
Sebastian Pawlik trener siatkówki - halowej

Marek Skrobot

Tomasz Wątorek

Michał Bąkiewicz

trener siatkówki - halowej

trener siatkówki - halowej

trener siatkówki - halowej

Jakub Łamajkowski fizjoterapeuta - trener odnowy biologicznej
Piotr Tataradziński fizjoterapeuta - trener odnowy biologicznej
Tomasz Morga statystyk, trener siatkówki
Pszczoła Piotr trener przygotowania fizycznego - s. halowa

Kisieliński Łukasz

trener przygotowania motorycznego - s. plażowa
Kostrzewa Damian trener siatkówki plażowej
Sińczak Tomasz trener siatkówki plażowej

Szternel Rafał

Żuchowski Robert

trener siatkówki plażowej

trener siatkówki plażowej

Białas Krzysztof fizjoterapeuta - siatkówka plażowa
Andrzej Olczyk lekarz ortopeda

 


 

Aktualna kadra nauczycielska:

 • mgr Aneta Kołodziejska - Geografia - kl. 1a, 2b
 • mgr Monika Socha - Język polski - kl. 1a, 2b; wychowawstwo - kl. 1a
 • mgr Karolina Ziętara - Język polski - kl. - 2a, 3a
 • mgr Katarzyna Elster -Język polski - kl. - 1b;  WOK - kl. 1a, 1b
 • mgr Karolina Greszel - Język polski - kl. 3b; Komunikacja językowa - kl. 2a, 3a
 • mgr Monika Kozar - Język angielski - kl. 2b, 3a, wychowawstwo - kl. 3a
 • mgr Justyna Piasta - Język angielski - kl. 1a, 3b; wychowawstwo - kl. 3b
 • mgr Dominik Waścikowski - Język angielski - kl. 2a
 • mgr Angelika Nowak - Język angielski - kl. - 1b
 • mgr Ewa Ziółkowska - Matematyka - kl. 1a, 3b
 • mgr Marek Ziółkowski - Matematyka - kl. - 3a, 1b
 • mgr Monika Morga - Język włoski - kl. 1a, 2a, 3a:
                   Edukacja dla bezpieczeństwa - kl. 1a, 1b; wychowawstwo - 2a
 • mgr Ewa Nockoska - Biologia - kl. 2a, 3a, 2b, 3b
 • mgr Elżbieta Miksa-Wojtalczyk - Podstawy przedsiębiorczości - kl. 1a, 1b;
                                              - Biologia- kl.-1a, 1b
 • mgr Aleksandra Łysoń - Historia kl. 1a, 1b; Historia i Społeczeństwo kl. 2a, 3a
 • mgr Radosław Pająk - Historia i Społeczeństwo kl. 2b, 3b;
                               - wos - kl. 1a,1b; wychowawstwo -1b
 • mgr Krzysztof Wieczorek - Geografia - kl. 2a, 3a, 1b
 • mgr Ewa Czajka - Język niemiecki - kl. 1b, 2b, 3b;
                         - wychowawstwo - 2b
 • mgr Paulina Kowalska - Matematyka - kl. 2a, 2b
 • mgr Krystyna Krawczyk - Chemia kl. 1a, 1b
 • mgr inż. Ryszard Skura - Fizyka - kl. 1a, 1b;
                                    - Informatyka - kl. 1a, 1b
 • mgr Agnieszka Polus - Religia - kl. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b
 • mgr Maciej Zendeł - Wychowanie fizyczne kl. 2a
 • mgr Sebastian Pawlik - Wychowanie fizyczne kl. 1a, 3a
 • mgr Agnieszka Pietruszczak - Psycholog szkolny
 • mgr Damian Kostrzewa - Wychowanie fizyczne - 1b
 • mgr Tomasz Sińczak - Wychowanie fizyczne - 3b
 • mgr Rafał Szternel - Wychowanie fizyczne - 2b;
                             - Wiedza o piłce siatkowej - 2b

Wychowawcy internatu:
 • Ewa Czajka
 • Piotr Pszczoła
 • Maciej Zendeł
 • Sebastian Pawlik
 • Tomasz Morga
 • Marek Skrobot
 • Monika Socha
 

   Archiwum

Trenerzy i nauczyciele wf pracujący w SMS Spała
Lp Imię i nazwisko Funkcja                     Zatrudnienie
od do
 1 Jan Ryś trener piłki siatkowej  01.09.1999  31.08.2000
2 Edward Sroka trener piłki siatkowej  01.09.1999  31.08.2001
3 Sirgiej Wiekluk trener odnowy biologicznej  01.09.1999  31.08.2000
 4 Wojciech Kasza trener piłki siatkowej  01.09.1999  31.08.2001
 5 Grzegorz Ryś trener piłki siatkowej  01.09.1999  31.08.2002
 01.09.2008  31.10.2010 
6 Wiktor Broński trener akrobatyki  01.09.1999  31.08.2012
 7  Roman Rodakowski trener karate  01.09.2001  30.06.2002
 8 Ryszard Garnys trener piłki siatkowej  01.09.2001  31.08.2003
 9 Marek Grabolus trener LA  01.09.2002  30.06.2004
10 Leszek Milewski trener piłki siatkowej  01.09.2003  31.08.2005 
11 Dariusz Daszkiewicz trener piłki siatkowej  01.09.2003  31.08.2007
12  Zdzisław Gogol  trener piłki siatkowej  01.09.2004  30.05.2008
13  Karol Janaszewski trener piłki siatkowej  01.09.2004  31.08.2009
 14  Maciej Zendeł  trener piłki siatkowej  01.09.2004 nadal
 15  Marcin Sobolewski nauczyciel WF  01.09.2006  30.06.2009
 16  Sebastian Pawlik  trener piłki siatkowej  01.04.2009  nadal
 17  Tomasz Wasilkowski trener piłki siatkowej  01.09.2008  31.03.2009
 18   Łukasz Hertel fizjoterapeuta - trener odnowy biologicznej  01.09.2009  30.11.2013
 19  Andrzej Krowiak trener piłki siatkowej  01.09.2009  31.08.2011
 20  Wiesław Czaja trener piłki siatkowej  01.03.2012  31.08.2013
 21   Bartłomiej Kruszewski  trener przygotowania fizycznego  29.03.2012  30.06.2014l
 22   Paweł Adamus masażysta  18.10.2012  31.12.2012
 23  Tomasz Morga instruktor piłki siatkowej - statystyk  01.09.2012  nadal
 24   Jacek Nawrocki  trener piłki siatkowej  01.08.2013  do III.2015.
 25  Michał Adamczewski trener przygotowania siłowego  01.01.2014  20.06.2015
 26  Piotr Pszczoła trener przygotowania siłowego  od IX.2015.  nadal
 27  Włodzimierz Michalski  trener piłki siatkowej halowej  01.09.2016  30.06.2017
 28  Tomasz Wątorek  trener piłki siatkowej halowej  01.09.2017  nadal
 29   Michał Bąkiewicz  trener piłki siatkowej halowej  01.12.2017  nadal

  

Nauczyciele i wychowawcy internatu pracujący w SMS Spała - Archiwum
 Lp.                   Imię i nazwisko                            Nauczany przedmiot               Zatrudnienie
od do
 1 Marek Hertel dyrektor szkoły  01.09.1999  30.09.2011
2 Tadeusz Zapart informatyka  01.09.1999  do IX.2014.
kierownik internatu  01.09.2008  30.06.2011
dyrektor szkoły  01.09.2011  31.08.2012
z-ca dyrektora szkoły  01.09.2012  15.09.2014
3 Teresa Zapart fizyka  01.09.1999  30.06.2004
 01.09.2005  30.06.2011
 4 Jolanta Ambrozik  biologia  01.09.1999  30.06.2008 
 5 Maria Banaszkiewicz  j.polski  01.09.1999  30.06.2016
 6  Janina Glinka  matematyka  01.09.1999  30.06.2008
 7   Iwona Kamińska   muzyka  01.09.1999  30.06.2000
 wiedza o kulturze  01.09.2004  30.07.2007
 8  Józefa Kotewicz  j. rosyjski, wiedza o kulturze  01.09.1999  30.06.2006
 9  ks. Dariusz Łosiak  religia  01.09.1999  30.06.2012
 10  Wojciech Małagocki  historia, wos  01.09.1999  30.06.2011
11  Mirosława Marcinkowska  j. polski  01.09.1999  30.06.2006 
12  Ewa Męcina  geografia  01.09.1999  30.06.2006
13  Małgorzata Padar   j. polski   01.09.1999  30.06.2001
 01.09.2002  30.06.2006
14  Anna Spryszyńska j. angielski  01.09.1999  30.06.2006
 15  Janusz Szpakowski  po  01.09.1999  30.06.2002
 01.09.2005  30.06.2006
 16  Jacek Szymański  j. angielski  01.09.1999  30.06.2008
 17  Bożena Zielonka  chemia, fizyka  01.09.1999  30.06.2000
 01.09.2004  30.06.2008
 18  Krystyna Krawczyk

 chemia, po

 chemia

 01.09.2000

 01.09.2015

 30.06.2004

 nadal

 19   Aneta Kotewicz-Bilman   muzyka   01.09.2000  30.06.2001
 01.09.2002  30.06.2003
 20  Ewelina Mielowska  j. niemiecki  01.09.2000  30.06.2001
 21  Beata Woźniak  j. niemiecki  01.09.2001  30.06.2002
 22   Ewa Czajka   j. niemiecki, wychowawstwo w internacie  01.09.2002  30.06.2006
 01.09.2007  nadal
 23   Marta Szymańska   j. angielski, wiedza o kulturze   01.09.2003  30.06.2004
 01.09.2006  30.06.2008
 24  Beata Goździk  po  01.09.2006  30.06.2011
 25   Elżbieta Miksa-Wojtalczyk 

 podstawy przedsiębiorczości 

 podstawy przedsiębiorczości, biologia

 01.09.2006  31.12.2010
 03.09.2012   nadal 
 26  Dominik Waścikowski  j. angielski  01.09.2006  nadal
 27  Krzysztof Wieczorek  geografia  01.09.2006  nadal
 28  Monika Socha  j. polski, wychowawstwo w internacie  01.09.2006  nadal
 29  Alicja Łaska  j. niemiecki  01.01.2007  30.06.2007
 30  Dariusz Szymański  wiedza o kulturze, wos, historia  07.09.2008  30.06.2014
 31   Monika Kozar   j. angielski   01.09.2008  31.01.2003
 01.09.2013  nadal
 32  Marek Ziółkowski  matematyka  01.09.2008  30.06.2013
 01.09.2016  nadal
 33  Anna Pawłowska  biologia  01.09.2008  30.06.2012
 34  Justyna Rytych  chemia, fizyka  01.09.2008  30.06.2015
 35  Aleksandra Zakrzewska  j. niemiecki  01.09.2009  30.06.2010
 36  Ewa Pietruszczak  wychowawstwo w internacie  01.09.2009  31.01.2013
 37  Agnieszka Gawenda  wychowawstwo w internacie  01.09.2008  30.06.2011
 38  Sławomir Szymański  podstawy przedsiębiorczości   01.10.2010  30.06.2011
 39  Magdalena Gajewska  matematyka  01.09.2011  30.06.2015
 40  Paulina Gruszka, Gruszka  j. angielski, j. niemiecki  01.09.2011  20.06.2015
 41  Tadeusz Marczerwski  informatyka  01.09.2011  30.06.2012
 42  Aleksandra Łysoń  historia, wos, wychowawstwo w internacie  01.09.2011  nadal
 43  Dorota Chruścielewska-Chojnacka  po, podstawy przedsiębiorczości   01.09.2011  30.06.2012
 44  Monika Wuls  j. polski  01.09.2012  30.06.2013
 45  Joanna Kobyłecka  biologia  03.09.2012  30.06.2016
 46  Monika Morga  j. włoski, po  01.09.2012  nadal
 47  Agnieszka Polus  religia  01.09.2012  nadal
 48  Angelika Nowak  j. angielski  01.09.2012.  nada
 49  Andrzej Łysoń  matematyka  01.09.2013  30.06.2013
 z-ca dyrektora ds. pedagogicznych  15.08.2014  nadal
 50  Bożena Witkowska  matematyka  01.09.2015

 23.06.2017

 51  Marek Adryjan  historia, wos  05.09.2016

 23.06.2017

 52  Sebastian Fajfer  matematyka  05.09.2016  23.06.2017
 53  Dariusz Sejdak  fizyka, informatyka  01.02.2016  23.06.2017