Informujemy, że odbiór ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI przez Absolwentów NLO SMS PZPS w Spale będzie możliwy od 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) od godziny 11.00.
Ze względu na to, że wejście do szkoły jest obecnie uwarunkowane wytycznymi COS - OPO w Spale w zakresie ruchu osób i pojazdów, prosimy o wcześniejsze umawianie odbioru, telefonując do sekretariatu szkoły - nr tel. 44 710 15 82 .
Prosimy o przybycie do szkoły zgodnie z umówioną wcześniej godziną !!!
Osoba odbierająca ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI ma obowiązek posiadać że sobą dowód tożsamości i własny długopis . Podczas odbioru prosimy o wcześniejsze obowiązkowe założenie maseczki ochronnej i zachowanie dystansu społecznego
(odległość 1,5 metra od innych osób).