Obowiązek opłaty czesnego za miesiące kwiecień i maj 2020 r. zostaje zniesiony.

 

Wobec licznych pytań Państwa Rodziców w sprawie czesnego,

dyrektorzy SMS przekazali problem Prezesowi Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Panu Jackowi Kasprzykowi.

I oto decyzja związku w tej sprawie