Na zaproszenie dyrektora COS-OPO w Spale uczniowie NLO SMS PZPS w Spale wzięli udział w corocznym
noworocznym spotkaniu sportowców, trenerów, działaczy i sympatyków sportu.
Było to już 30 Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Rodziny Sportowej.
Występowało wielu wyśmienitych gości, m.in.: przedstawiciele władz kościelnych diecezji łowickiej, przedstawiciele
MSiT, PKOL, COS, sejmu, władz samorządowych, mistrzowie, sportowcy, trenerzy, działacze, seniorzy oraz dzieci
i młodzież szkolna.
Wszystkim zebranym podobały się ogromnie jasełka w wykonaniu uczniów szkół podstawowych, za które otrzymywali burzę braw.
Na zakończenie, po życzeniach noworocznych, zebrani przystąpili do degustacji specjałów wigilijnych.