Koleżanki z I B3 przygotowały spotkanie z Mikołajem przedstawiając krótką historię postaci św. Mikołaja.

Przybył w asyście swoich pomocników. Przywieźli słodkie upominki. Przed ich wręczeniem klasy musiały zaśpiewać świąteczną piosenkę lub kolędę, a kilkoro uczniów poprosili o przedstawienie krótkich żarcików szkolnych.

Było wesoło.