W tym roku Mikołaj miał długą i wyboistą drogę do NLO SMS PZPS w Spale.

Dotarł z jednodniowym opóźnieniem.

Uczniowie klas pierwszych podczas biesiadnego spotkania wspominali jak mijają te przed świąteczne dni

w ich domach rodzinnych, jakie potrawy spożywa się w wigilijny wieczór.

Przypomnieli zebranym gościom (pozostałym uczniom i pracownikom szkoły) historię postaci Mikołaja

oraz roli jaką odgrywa w naszej świątecznej tradycji.

W czasie trwania rozmowy pojawili się dwaj niezależni Mikołajowie. Po krótkiej rozmowie ustalili, że w SMS są tylko"grzeczne dzieci".

Na zakończenie spotkania wszyscy zostali obdarowani upominkami.

Była to piękna chwila radości.

Piosenki oraz wystrój sali przybliżyły nam nastrój zbliżających się świąt.

Musimy jeszcze poczekać na wyjazdy do domów rodzinnych, ale to już za dwa tygodnie.

AL.Ł.