10 maja, na dzień przed ostatnim egzaminem maturalnym,  w NLO SMS PZPS w Spale cała społeczność szkolna  spotkała się na uroczystym spotkaniu,

aby pożegnać swych kolegów absolwentów klas trzecich.

Uroczystość składała się z dwóch części.

Całość prowadzili uczniowie klasy II B: Julka Gierczyńska i Miłosz Kruk.

Po powitaniu wszystkich zebranych i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrali: dyrektor Leona Bartman i zastępca dyrektora Andrzej Łysoń.

W ciepłych i serdecznych słowach podziękowali za wspólne 3 lata, dobrą naukę i działalność sportową.

Z pomocą wychowawców nagrodzili najlepszych absolwentów, którzy uzyskali świadectwa z biało-czerwonym paskiem: Janusza Piotra, Łukasza Jezierskiego i Damiana Barana,

a wszystkim absolwentom świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego i pamiątkowe statuetki.

           W dalszej części uroczystości został przedstawiony program artystyczny dla absolwentów. W formule rozprawy sądowej zostały podsumowane 3 lata pobytu

w NLO SMS w Spale.

Przedstawiony przez prokuratora (Patryk Foltynowicz) akt oskarżenia zawierał przewinienia i niewielkie porażki najstarszych uczniów.

Obrońca (Remek Kapica) zapoznając Sąd (Oliwia Treder) oraz wszystkich zebranych z materiałem dowodowym, który zawierał wszystko, co osiągnęli 

podsądni w trzyletnim okresie "resocjalizacji".

Materiał dowodowy był "mocny" i Sąd przerwał  "karę" pobytu w NLO SMS w lesie spalskim wydając jednocześnie przepustki do dalszych egzaminów maturalnych

(z nadzieją i życzeniami ich zdania w 100 %) oraz do dorosłego życia i kariery sportowej.

Śmiechu i radości było co niemiara.

W atmosferze zabawy uczniowie klas młodszych przekazali swoim kolegom drobne upominki, a przedstawiciel Samorządu Szkolnego życzył wszystkim maturzystom

samych sukcesów, nie tylko na egzaminach maturalnych ale również w dalszej drodze życiowej i sportowej. 

             

Scenariusz, reżyseria i teksty: Panie Aleksandra Łysoń i Monika Morga.

Przygotowania techniczne: Nicole Jochym, Klaudia Perowicz, Mateusz Florczyk (oprawa muzyczna) - z klasy I B oraz Remek Kapica, Bartek Michalak i Filip Grygiel - z klasy II A.

Bardzo duży wkład pracy w przygotowania wniosły: Julka Gierczyńska i Oliwia Treder - z klasy II B.

 

Dziękujemy.

Al. Ł.