Minął pierwszy dzień tegorocznych egzaminów maturalnych.

Maturzyści z NLO SMS PZPS w Spale oprócz obowiązkowych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

wybrali jako przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym: język polski, matematykę, język angielski, geografie i fizykę.

Tematy z języka polskiego nasi maturzyści uznali jako nietrudne.