NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI W SMS-ie

Ukonstytuował się nowy samorząd uczniowski w Szkole Mistrzostwa Sportowego . Po rozmowach przeprowadzonych z uczniami oraz wybraną czwórką reprezentującą społeczność uczniowską w pracach samorządowych, ustalono podział funkcji i obowiązków:

   

 

 Przewodniczący: REMIGIUSZ KAPICA

Zastępca przewodniczącego: ALEKSANDRA STADNIK 

 

Zastępca przewodniczącego: FLIP ROQUE DE OLIVEIRA

 

 Skarbnik: MIŁOSZ KRUK