W dniach 13-14 marca odbyły się w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowoego w Spale wybory nowego Samorządu Szkolnego.

Każda z klas 1 i 2 wytypowała swoich kandydatów do pełnienia władz samorządowych w szkole.


Uczniowie klasy 1a wskazali Filipa Roque de Oliveira oraz Karola Urbanowicza, klasa 1b Aleksandrę Stadnik i Dominikę Zatorską, natomiast klasy 2 przez

aklamację wskazały swoich kandydatów: 2a Remigiusza Kapicę, 2b Miłosza Kruka. W głosowaniu wzięli udział również odchodzący niedługo ze szkoły maturzyści.

Po podliczeniu głosów ogłoszono wyniki i skład nowego Samorządu Szkolnego: Aleksandra Stadnik,Filip Roque de Oliveira, Remigiusza Kapicę i Miłosza Kruka.

      Poprzez udział w wyborach szkolnych uczymy się zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa oraz poznajemy podstawy samorządności uczniowskiej.

 

M.S.