Jak co roku uczniowie NLO SMS PZPS w Spale spotkali się z ratownikami medycznymi,

Panami: Wojciechem Gemzałą i Marcinem Pawlikiem.

Spotkanie było poświęcone  szkoleniu młodych sportowców w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przedstawione zostały aspekty prawne, po czym zasady i sposoby przeprowadzania czynności ratowniczych przed przyjazdem lekarza.

Dzięki wzorowo przygotowanemu i prowadzonemu szkoleniu przez ww. ratowników młodzi siatkarze napewno nie będą obojętni i bezradni

w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego.

Spotkanie zakończyło się częścią praktyczną z udziałem uczniów.

Do następnego spotkania za rok. Dziękujemy.