W piątek 17.11.2017 r. w gościnnych progach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi

odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Wśród 230 tegorocznych stypendystów z terenu woj. łódzkiego dyplom odbierał uczeń klasy 3 NLO SMS PZPS w Spale

o specjalności siatkówka halowa Piotr Janusz, który jak już informowaliśmy wcześniej uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole  - 5.60.

W uroczystości oprócz zaproszonych gości: stypendystów, nauczycieli, dyrektorów szkół rodziców udział wzięli, m.in.:

Wojewoda Łódzki - Pan Zbigniew Rau, Łódzki Kurator Oświaty - Pan Grzegorz Wierzchowski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

- Pan prof. dr hab. Antoni Różalski , dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - Pani Danuta Zakrzewska.

Gratulacje, życzenia dalszej owocnej nauki oraz zaproszenia do studiowania w łódzkich uczelniach, a następnie do udziału w kształtowaniu

i rozwoju okręgu łódzkiego i całego kraju składali: Kurator Oświaty, Wojewoda Łódzki i Rektor UŁ. 

Dyplomy wręczali: Kurator Oświaty i Wojewoda Łódzki.