Uczniowie klas siatkówki halowej: 2A i 3A w dniach od 6 do 13 września wyjeżdżają na obóz przygotowawczy.

 Bezwzględnie proszę pamiętać o zabraniu paszportu lub dowodu osobistego.